MTV ARChívum

139798. August 20. Monday, Emma

Magyarok Nagyasszonya

Filmetűd ősvallásunk istenasszonyáról, Máriáról.

Felhők takarják a Napot. Festett faszobor: Madonna gyermekével. Felirat: Barna Ferdinánd: Ősvallásunk istenei. Győri bencés templom oltárképe: Máriát ábrázoló pajzs, rajta Patrona Hungarica felirat, Szt. László és Szt. Imre tartja a pajzsot, felettük angyal tartotta címer, a térdeplő Szt. István a kis Jézusnak nyújtja az országalmát. Felirat: Szent István legendája Hartvik püspöktől 1116. Árpási római katolikus templom kívülről, belülről. Felirat: Galavics Géza: Köpenyes Madonna, mint Magyarország patrónája Bp. 1993. Az oltárkép: Mária feje fölött angyalok a magyar koronával, mellette Szelepcsényi György esztergomi érsek, mögötte Széchenyi György győri püspök, előttük a pápa háttal, Lipót császár koronával a fején, magyar urak csoportja Nádasdy Ferenc országbíró, Wesselényi Ferenc országnádor, Zrínyi Péter horvát bán, Frangepán Ferenc. (A képet ismeretlen magyar festő festette 1666. és 1667. között és a török ellen kérhettek oltalmat Máriától) . Árpási templom oltárképe. (Hangban: Imádságok a Boldogasszonyhoz.)

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.