MTV ARChívum

139790. December 07. Tuesday, Emma

Sub Rosa összeesküvés

Filmetűd a Habsburgok elleni Wesselényi összeesküvésről, melyet a sárospataki vár Sub Rosa termében készítettek elő.

Metszet: Gróf Wesselényi Ferenc nádor. Sárospataki vár falán páncél mellvért, kard, szekerce. Felirat: Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona menyegzőjén írt szövetségi levél /1666. március 1./ A sárospataki vár Sub Rosa terme. Festmény: I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona arcképe. Felirat: Divald Kornél: A sárospataki vár /1908./ A sárospataki vár Sub Rosa termének boltozata a festett rózsával. (Hangban: A sárospataki vár egyik szobájának boltozatán egy festett rózsa látható. Itt tartották a Wesselényi összeesküvés gyűléseit, és az erről szóló iratokat Sub Rosa néven titkosították.) Terem falán festett rózsa. Felirat: Dessewffy Sándor: Patak vára /1901./ Sub Rosa terem és berendezése. Metszet: A Wesselényi összeesküvők. Sárospataki vár este. Metszet: Zrínyi Péter arcképe. Felirat: Zrínyi Péter levele /1670. március 10./ (Hangban: Zrínyi az összeesküvésre bíztat.) Metszet: A Wesselényi összeesküvők. Felirat: Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc és kora /1934./ Díszes, csontberakásos puska. Metszet: Az összeesküvő főurak. (Hangban: Az összeesküvők Wesselényi Ferenc vezetésével szövetséget hoztak létre Zrínyi Péter, Rákóczi Ferenc, Nádasdy Ferenc, Frangepán Ferenc részvételével, akik francia és török szövetségest kerestek Habsburg-ellenes terveikhez.) Puska. Metszet: I. Lipót; Vár. Konyhában szakács, hússzeletelés, hússütés, sült hal szájában hagyma. Metszet: Vár. Felirat: Pálóczy: Horváth György visszaemlékezés /1670./ Metszet: Tokaj vár ostroma. Felirat: Divald Kornél: A sárospataki vár /1908./ Metszetek: Pataki vár; Zrínyi Péter meghódolása Bécsnek; A Wesselényi összeesküvés résztvevőinek kivégzése. Aranyozott serleg.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.