MTV ARChívum

139839. November 07. Thursday, György

Izabella násfája

Filmetűd Sáros vármegye opál-lelőhelyeiről, valamint Izabella királyné opálkövekkel díszített nyakékéről.

Hegyek. Szikla. Felirat: Geley József: Az ásványok országa /Sárospatak, 1811./ (Az opálról, Sáros vármegyéről.) Opál. Opálkő foglalatban. Felirat: Schmidt Sándor: A drágakövek /Budapest, 1890./ (Az opálról.) Hegyek. Opál. Opálbánya bejárata Vörösvágás községnél. Opál. Felirat: Szent-Iványi Ráfael: Sáros vármegye nemes czímerei /1701./ (A Kecze családról.) Kapu, feszület a kertben. Opál. Izabella királyné násfája (nyakéke) opálkövekkel kirakva. Gyulafehérvár: A székesegyház kívülről; Hunyadi János sírja. Felirat: Bethlen Farkas: Erdély története /XVII. század/ (Szapolyai János fejedelem feleségéről, Izabelláról, az asszony temetéséről.) A gyulafehérvári székesegyház, kőszarkofágok. Felirat: Forgách Ferenc püspök: Emlékirat Magyarország állapotáról /1540-72./ (Izabelláról, táncszeretetéről, ékszerek iránti vonzódásáról.) Izabella szarkofágja, fekvő szobrának nyakán megjelenik a násfa - trükkfelvétel. Felirat: A Nemzeti Múzeum leltárkönyvéből (Izabella násfájáról.) A násfa. Fák borította hegyek.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.