MTV ARChívum

139840. March 31. Tuesday, Márk

A Wesselényi összeesküvés

Filmetűd a Wesselényi összeesküvésről és egy hányatott sorsú oltárképről.

Fák. Árpási templom. Oltárkép az árpási templomban: I. Lipót császár világi és egyházi méltóságokkal könyörög Máriához a töröktől fenyegetett Magyarországért, a képen szerepel a négy év múlva kivégeztetett gróf Zrínyi Péter horvát bán, gróf Frangepán Ferenc, gróf Nádasdy Ferenc országbíró és Wesselényi Ferenc nádor, aki meghal, mielőtt a róla elnevezett összeesküvést lelepleznék. Felirat: gróf Nádasdy Ferenc: Oratio az ország négy rendjéhez 1668. körül. Festmény: Gróf Nádasdy Ferenc. (Hangban: Gróf Nádasdy Ferenc Oratiojából idézet, mely azon kesereg, hogy a németek hagyják török kézre kerülni az országot.) Az oltárkép alakjai. Felirat: A császár által felállított ausztriai különleges bíróság ítélete 1671. április 7. Festmény: A Wesselényi összeesküvés bírósági tárgyalásáról. Festmény: Zrínyi és Frangepán kivégzése a bécsújhelyi piactéren. Festmény: Nádasdy kivégzése a bécsi városházán 1671. április 30-án. Festmény: Koporsót szállító emberek. Festmény: Halott a koporsóban. Az oltárkép. (Hangban: Az oltárkép története, hogyan került Nagyszombatról az árpási templomba.) Árpási templom.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.