MTV ARChívum

139789. April 24. Friday, Andrea, Ilma

Március 15.

Filmetűd az 1848. március 15-én forradalmat kirobbantó ifjúságról.

Szoba. Filmbejátszás /FF/: Pest utcáin kokárdával, zászlókkal tüntető tömeg. Középület. Metszet: Arckép. Felirat: Zichy Ferenc gróf a Helytartótanács ideiglenes elnökének jelentése Bécsbe 1848. március 15. (Hangban: az ifjúság tömeges mozgolódásáról) . Épület. Kokárda. Könyv kinyitva. A Nemzeti Múzeum épülete. Metszet: Wesselényi Miklós. Felirat: Wesselényi Miklós báró levele Kossuth Lajoshoz - Zsibó 1848. március 23. (Hangban: beszámoló a politikai helyzetről) . Filmbejátszás /FF/: Tüntető tömeg esernyőkkel. A Nemzeti Múzeum épülete. Metszet: Táncsics Mihály. Felirat: Táncsics Mihály: Kiszabadításom a börtönből 1848. március 15. Filmbejátszás /FF/: Sajtószabadságot méltató márciusi ifjak; Ablakból a tömeget néző emberek. Közben: Metszet: Kávéház. Felirat: Széchenyi István gróf naplója 1848. március 15. Metszet: Széchenyi István. Nagycenki kastély kívülről, majd a dolgozószoba és a napló. Filmbejátszás /FF/: Betűszedés egy nyomdában. Felirat: Petőfi Sándor levele Arany Jánoshoz - Pest 1848. március 21. (Hangban: beszámoló a politikai helyzetről) . Metszet: Petőfi Sándor. A levél részlete. Kokárda. Röplap: Nemzet óhajai. Felirat: Vasvári Pál: Irányzatok az első francia forradalomból 1848. Metszet: Vasvári Pál. Filmbejátszás /FF is/: Forradalmi tömegek különböző korokban: Károlyi Mihályt éljenző tömeg; Katonai felvonulás; Szónokok a tömeg közepén; Sajtószabadságot követelő tömeg; Szabad Magyar Televíziót követelő emberek a Szabadság téren; Tömeg a Március 15. téren.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.