MTV ARChívum

139827. June 29. Friday, Béla

Alkotmány utca 6.

Filmetűd a Budapest V. kerületi Alkotmány utca 6. szám alatti ház történetéről.

A telket az Országos Erdészeti Egyesület vásárolta meg, egy év alatt, közadakozásból építették fel a székházat, melyet aztán 1953-ban államosítottak. Jelvény. Egy tölgyfa koronája. Nyírfa lombozata. Felirat: Az Országos Erdészeti Egyesület jegyzőkönyve /1884. május 23./ Erdőség. Jelvény. Budapest térképe. Jegyzőkönyv. Dombormű egy épület falán. Felirat: Budapest Fővárosi Tanács közgyűlésének határozata /1884. december 3./ Épület. Utcatábla. A közgyűlési határozat kézzel írott példánya. Fotó: Épület a századfordulón. Felirat: Nyugtatvány /1885. augusztus 1./ A nyugtatvány eredeti példánya. Felirat: gróf Tisza Lajos levele Czigler Győző műépítészhez /1889. március 31./ Mellszobor. Az eredeti levél. Felirat: Czigler Győző levele gróf Tisza Lajosnak /1885. április 10./ Levelek, számlák. Épületek. Felirat: Laitner Elek levele gróf Tisza Lajosnak /Kolozsvár, 1885. május 16./ Festmény: Bedő Albert. Felirat: Bedő Albert beszéde az Országos Erdészeti Egyesület Székházában /1886. december 12./ Fotó: Ülésterem. Az épület díszes bútorzata. Festmény: Ferenc József. A búzakalászos magyar címer. Felirat: Értesítés V. ker. Tanács Végrehajtó-bizottsága /1953./ Irógép. Jegyzőkönyvek. 1. Jelenet: Egy régi írógépen a fenti jegyzőkönyv készül. Búzakalászos címer. Felirat: Végzés Budapesti Központi Járásbíróság mint tkvi hatóság /1953./ 2. Jelenet: Egy régi írógépen a fenti végzés készül. Az iratra pecsét kerül. Az épület falán elhelyezett emléktábla.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.