MTV ARChívum

139827. July 16. Monday, Béla

Tarnow szülötte: Bem József

Filmetűd, amely bemutatja Bem József életútját, szerepét az 1848-as magyar szabadságharcban.

Bem József szülőháza Tarnowban. Felirat: Stanislaw Scnür-Peplowski: Történelmi arcképvázlatok /1900./ Bem József születési okmánya 1794. Templomtorony órával. Metszetek: Harcok. Festmény: Bem tábornok. Metszetek: Kossuth Lajos és más katonai vezetők; Harcok. Felirat: Kossuth Lajos nyílt rendelete az érdekelt hatóságoknak /1848. december 2./ Festmény: Bem József. Felirat: Bem József szavai Teleki Sándor emlékirataiból /1873./ Rajzok Bem József vázlatkönyvéből: Katonák és fegyverek. Felirat: Teleki Sándor emlékiratai /1878./ Festmények: Bem József és katonái; A szabadságharc csatái; Az Erdélyi Körkép részletei. Felirat: Az Erdélyi Körképet bemutató kiállítás katalógusából /Lemberg, 1897./ Metszet: Katonák Nagy-Szeben utcáin. Festmény és szobor: Bem József. Felirat: Bem József beszéde /Nagy-Szeben, 1849. március 11./ Fotók: Koporsót vállon vivő katonák; Utcán vonuló katonák. Tó tavirózsával. A Bem József emlékhely emlékműve.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.