MTV ARChívum

139827. June 22. Friday, Béla

A békeközvetítő

Filmetűd Széchényi Pálról és az ő békeközvetítő szerepéről a Rákóczi szabadságharc idején.

Széchényi Péter egy fotókkal megrakott asztalnál ül. Régi irat. Széchényi Antal a Széchényi családról mesél, elmondja, hogy Széchényi Lőrincnek két fia volt, György a család első grófja volt, Pál pedig a papi hivatást választotta, kalocsai érsek és diplomata lett. Széchényi Pál bebalzsamozott teste. Széchényi Antal Széchényi Pálról beszél, aki 1704-1707-ig mint diplomata összekötő feladatokat látott el a Habsburg-ház és a Rákóczi szabadságharc vezetői között. Széchényi Péter ölében egy kisfiú (Széchényi Krisztián) . Felirat: II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai 1717. Fehér ló rugdossa a földet. Fiú arca. Felirat: Hamel Bruyninx holland követ titkos jelentése 1704. Fa kidől és kitépi maga körül a földet és a növényeket. (Hangban: A titkos jelentés részlete, melyben a követ arról számol be, hogy a Habsburgok a saját békeközvetítőjük ellen tevékenykednek és nem akarják a békét.) Égő, parázsló fa. Fa ágai. Tűz parazsa és pernye. Széchényi Antal Széchényi Pálról és a sümegi várról beszél. Sümegi vár romjai. Széchényi Antal Széchényi Pál 1707-es visszavonulásáról, 1710-ben bekövetkezett haláláról beszél, mellyel kapcsolatban felvetődött, hogy megmérgezték. Fiú arca. Ló a földet rúgja. Széchényi Péter ölében a fiú, akinek Széchényi Pál visszaemlékezéséből idéz. Felirat: Széchényi Pál 1707.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.