MTV ARChívum

139789. January 29. Thursday, Andrea, Ilma

Kitüntetések vándorútja

Filmetűd kitüntetések átadásáról és fogadásáról.

Metszet: Állami ünnepség. Magyar korona. Császári korona és címer. Felirat: Arany János levele Eötvös Józsefnek 1867. június. (Hangban: A levél részlete, melyben Arany kéri Eötvöst, hogy ne kapjon kitüntetést, mert annak átvétele neki erkölcsi problémákat okoz.) Metszet: Arany János. Korona. Rendjelek és kitüntetések, közben festmények: Császári család; Csataképek; Ferenc József. A levél. Felirat: Eötvös József levele Arany Jánosnak 1867. június. Metszet: Eötvös József. A levél. Filmbejátszás /FF/: Ferenc József uralkodó és kísérete; Horthy Miklós kormányzó gratulál; Kádár János MSZMP KB első titkára gratulál; Losonczi Pál politikus gratulál; Csaták a II. világháborúban; Horthy Miklós katonákat tüntet ki; Harcok; Katona kitüntetése, közben különböző korokból származó kitüntetések és emlékérmek, oklevelek. Felirat: Arany János levele Wenckheim Béla belügyminiszternek 1867. június. (Hangban: Arany János visszautasítja a kitüntetést.) Filmbejátszás /FF is/: Különböző korokban államfők és politikusok kitüntetéseket adnak át, illetve gratulálnak: Ferenc József és kísérete; Rákosi Mátyás miniszterelnök szónokol; Egy férfi Kiváló Dolgozó kitüntetésének örül; Kádár Jánost kitünteti Nyikita Szergejevics Hruscsov szovjet politikus; Losonczi Pál kitüntet; Czinege Lajos miniszter gratulál a kitüntetett katonának; Zászlót lengető katona; Horn Gyula egy asztalnál; Göncz Árpád magyar köztársasági elnök kitünteti Helmut Kohl német politikust, jelen van Antall József miniszterelnök. Közben: emlékérmék és kitüntetések.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.