MTV ARChívum

139785. April 11. Monday, Andrea, Ilma

Helynevek

Filmetűd két község névváltozásáról.

Helységtáblák az utak mentén. Felirat: 1898. évi IV. tc. a község és egyéb helynevekről. Montázs: A Magyar Törvénytár lapjai; Községek. Felirat: Eötvös Károly felszólalása a parlamentben /1897. december 6./ (A törvény szükségességéről.) Montázs: A Magyar Korona Helységnévtára; Községek. Könyvlap: Kováczena falu 1864. Felirat: Az országos községi törzskönyv-bizottság javaslata /1902. október 24./ (A Kovaczéna falu névváltoztatásáról.)A falu, templom, házak, utcák, kerekes kút. Irat: Köveshely. Felirat: Kovaczena község képviselő-testületének határozata /1903. január 11./ (A község nevéről: Kovácsszéna.) A jegyzőkönyv. A falu házai. Felirat: Az országos községi törzskönyv-bizottság döntése /1903. október 22./ (A község neve: Kovácsszénája, ahogy a helybeliek akarták.)A falu házai. Fotók: A falu magaslatról nézve; Ifjú pár; Anya gyermekeivel; Férfiak, katonák; Katona; Két fiú; Egy férfi, egy fiú; Család. Helységtábla: Kovácsszénája. Felirat: Sándor József felszólalása a parlamentben /1897. december 6./ (A helynevekről.)Térkép. Községek. Irat: Püspök-Szent-Erzsébet. Felirat: Kutnyanszky József járási főjegyző levele /Pécsvárad, 1949. július 7./ (Legyen Püspök-Szent-Erzsébet község neve Magyarerzsébet.)Felirat: Az Országos Levéltár főigazgatójának szakvéleménye /1949. október 26./ (Legyen Erzsébet a község neve.) A falu temploma, házai, utcái, helységtáblája.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.