MTV ARChívum

139807. April 06. Monday, Tivadar

A Feszty-körkép

Filmetűd a Feszty-körképről, a festmény megszületésének körülményeiről.

Filmbejátszás /FF/: Hídon sétáló emberek, fotó: Feszty Árpád. Felirat: Feszty Masa: Feszty Árpád élete és művészete. Részletek Szőnyi G. Sándor Mednyánszky c. játékfilmjéből. 1. részlet: Egy szálloda halljában előkelőségeket fogadnak, fotók: Jókai Mór, Jókai Róza, Feszty Árpád. 2. részlet: Két férfi sétál egy mezőn, egy épülethez közelednek. Felirat: Jókai Mór: A Feszty-körkép /Pesti Hírlap, 1892. augusztus 17./ 3. részlet: Feszty Árpád, Mednyánszky László és Újváry Ignácz a körképet festi. Festményvázlat. Felirat: Lyka Károly: Közönség és művészet a századvégen /1867-1896./ Fotó: A körkép első csarnokának épülete kívülről. Felirat: Vasárnapi Újság /1894. május 13./ A körkép részletei. Felirat: Anonymus: A magyarok krónikája /XII. század/ (a honfoglalás története). Az ó-pusztaszeri épület kívülről. Fehér ló vágtat a mezőn.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.