MTV ARChívum

139802. September 07. Tuesday, Tivadar

Az őriszigeti templom

Filmetűd a Burgenlandban található őriszigeti fatornyos templomról, melynek a boltozatán táltos ábrázolás található.

Burgenlandi táj. Burgenlandi település házai. Felirat: Kazó István főesperes jelentése a burgenlandi Őriszigetről /Vasvár 1697./ Őriszigeti új templom. Őriszigeti régi, fatornyos templom kívülről, belülről, téglapadló, szószék, úrasztala kőből, szentély boltozatának festményei, ablakok, padsorok. Felirat: Sisa Béla: Táltos a templomtornyon /Nyíregyháza 1995./ A templom falának festményei: Piros-sárga csillag; Kék színű égitest; Bálványszerű emberalakok. Felirat: Bátky Zsigmond: Szarvasagancs lőportartóink ornamentikájához /Néprajzi Értesítő 1926./ Szarvasagancs lőportartón, forgó kereket és táncoló alakot, varázslót ábrázoló motívum. Felirat: K. Csilléry Klára: Emberábrázolásos láda a Néprajzi Múzeumban /Néprajzi értesítő 1957./ Emberábrázolásos láda, rajta feltartott kezű emberalakok. Fotó: Ázsiai sámán. Felirat: Sisa Béla: Táltos a templomtornyon /Nyíregyháza 1995./ Sámándob rajzokkal. Az őriszigeti templom boltozatának festménye valószínűleg egy táltos égi utazását ábrázolja, a pogány hitvilágot idézi. Templom kör alakú ablaka. Fatornyos templom kívülről.

archivum

Copyright © 2007 - [ MTV Zrt. ] - Minden jog fenntartva.